Första dagen präglades av den förändring som riksdagen och regeringen beslutade om i mitten av december. Rekryteringen av ny personal påbörjades redan innan beslutet att inrätta regementet var taget, och i måndags kunde Mattias Ardin välkomna de första nykomlingarna. Hans Håkansson, tidigare chef för hemvärnet på ön, blir stabschef, Elin Sandgren ansvarar för ekonomin, Mikael Qviberg är chef för ledning och samband, och Arle Othberg ansvarar för logistik.

– Det första var att hälsa välkommen och se till att alla hade någonstans att sitta, säger Mattias Ardin och berättar att regementet till en början har lokaler både vid F 17 G och i Sjöcentralen intill polishuset.

– Det är inte optimalt att ha verksamhet på två håll. I april kommer en ny omgång med personer som ska arbeta vid regementet. Då behöver vi ytterligare utrymmen, tillägger han.

Artikelbild

| Fint sällskap. På övervåningen i Suderbys herrgård finns porträtt av tidigare regementschefer. Mattias Ardin är förmodligen den förste gotlänning som innehar den posten. Bakom honom syns överstarna Bengt Hammarhjelm (regementschef 1983) Lars-Erik Wahlgren (1980-1983), Hodder Stjernswärd (1977-1980) samt Curt Hasselgren (1975-1977).

Försvarsmakten ska försöka hitta en tillfällig lokal där hela regementet kan arbeta samlat. Mattias Ardin tror att man kommer att bli cirka 25 personer i år och ytterligare ett tiotal under 2019.

När GA träffar Mattias Ardin har han precis varit och informerat 18:e stridsgruppen om de förändringar som regementsbildningen för med sig.

– För mig innebär det ett bredare ansvar. Regementet får flera uppgifter, bland annat fredsbevarande arbete i samarbete med andra myndigheter. Det är ett väldigt spännande uppdrag, säger han.

Regeringen gav i höstbudgeten tio miljoner kronor till ett pilotprojekt inom totalförsvaret. Av dem för länsstyrelsen åtta miljoner och försvaret två miljoner. Nu arbetar man med att se vilka satsningar som kan bli aktuella.

Artikelbild

| Välkomnar nya. Therese Fagerstedt och Mattias Ardin har varit på Gotland en längre tid. Med ett nytt regemente får de nya arbetskamrater.

Som ny regementschef håller Mattias Ardin även på att planera en invigningsceremoni. Det har inte startats ett nytt regemente i Sverige sedan andra världskriget, och det ska uppmärksammas med pompa och ståt. ”Gamla” Gotlands regemente hade 5 februari som högtidsdag (för att uppmärksamma starten för Nationalbeväringen), men om man hinner ordna en invigningsceremoni så snabbt är osäkert.

– Det är många kalendrar som ska synkroniseras, konstaterar Mattias Ardin.

”Nya” Gotlands regemente kommer att återta de traditioner som efter avvecklingen av det tidigare regementet 2005 vårdats av hemvärnet på ön. Nystarten sker med en hel del traditioner på plats; fanan, marschen (In treue fest), igenkänningssignal och uniformsknappar. Det finns även en tradition med en maskot att återuppta, men någon ny bagge som kan bli Harald V har ännu inte lokaliserats.