Sju tjänster är utlysta inom Regemente Gotland. De inkluderar IT-chef, säkerhetschef, förbandsekonom och signalskyddschef.

– Om det blir ett regemente så är det ett antal tjänster som måste finnas på plats. Det är de här sju vi behöver redan i det första skedet, berättar överste Mattias Ardin, som av många förmodas leda det nya försvarsområdet Gotland i framtiden.

Han säger alltså ”om det blir ett regemente”. För trots försvarsministerns löften om detta, i samband med regeringens budgetpresentation på Gotland, är de formella besluten ännu inte fattade.

Varken i riksdagen eller inom Försvarsmakten.

– Men regeringen har hemställt om det i budgeten. Blir det som de vill ska det nya regementet finnas från den första januari nästa år. Det är snabba ryck och det är det som gör att vi försöker rekrytera redan nu.

På grund av de saknade besluten kan Mattias Ardin fortfarande inte säga mer om hur Regemente Gotland faktiskt blir organiserat.

Enligt försvarsministerns presentation verkar det dock handla främst om en ny, samlad ledningsorganisation för de förband som redan beslutats om på ön.