I slutet av mars tog en oenig regionstyrelse beslut om att sälja fastigheten Visby Kasernen 2 till Uppsala akademiförvaltning genom direktförsäljning. I januari genomfördes en liknande affär då Kanonen 1, som rymmer Almedalsbiblioteket och Campus Gotland, såldes till samma bolag för 187,5 miljoner kronor.

Kasernen 2 ligger i hamnen i Visby och används i dag av Campus Gotland som har kontor och undervisningslokaler i huset.

Då beslutet om försäljningen togs fick regionstyrelseförvaltningen även i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring för utvecklingen av Campus Gotland.

Artikelbild

| Visby Kasernen 2.

– Det håller vi på med nu och räknar med att ha ett förslag före sommaren, säger regiondirektören Peter Lindvall.

Något pris finns i dagsläget inte.

– Värderingsarbetet för fastigheten pågår och är klart under juni, säger Peter Lindvall.

Världsarvssamordnaren Elene Negussie vill inte uttala sig specifikt om just denna affär men hon har tidigare uttalat sig kritiskt gällande försäljning av fastigheter i Visbys stadskärna. I Visby innerstad tar turismen allt mer plats och många fastigheter som säljs blir hotell, vilket hon har påtalat som en risk.

Artikelbild

| Regiondirektören Peter Lindvall.

– Jag är intresserad av hur faktorer som bidrar till en levande stadskärna hör ihop med att vi inte enbart har säsongsboende i Visby innerstad, säger Elene Negussie nu.

Men enligt Peter Lindvall är tanken att Kasernen 2 även i fortsättningen ska användas som kontor och undervisningslokaler av Uppsala universitet.

Artikelbild

| Världsarvssamordnaren Elene Negussie.

Ser du någon risk med att regionen säljer delar av sitt fastighetsbestånd?

– Utgångspunkten är att vi inte ska äga fastigheter som vi inte har egen verksamhet i och utifrån det skapa goda förutsättningar för politiken att ta kloka beslut. Men det är klart, det är regionens tillgångar som säljs, säger han.

I juni beräknas avsiktsförklaringen vara färdig, då kommer regionen att gå vidare med affären.