Sedan mitten av 1980-talet går kurvan över antalet personer som insjuknat i fästingburen hjärninflammation, TBE, brant uppåt. Förra året rapporterades 391 fall av TBE i Sverige till Folkhälsomyndigheten, vilket var nytt rekord.

Vad denna ökning beror på har varit omdiskuterat, men nu kan forskare vid bland annat Uppsala universitet visa att det finns ett starkt samband mellan antalet TBE-fall och antalet rådjur, kronhjortar och harar samt deras geografiska utbredning.

– Vår forskning visar att det finns en statistisk korrelation mellan dem som är väldigt stark. Den kraftiga ökningen av antalet TBE-fall som vi haft under flera år är alltså en följd av den ökning av rådjurspopulationen som inträffade i slutet av 1980-talet. Dessförinnan var ju rådjur inte så vanliga, men i början av 1990-talet fanns det en miljon rådjur, säger Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet.

Thomas Jaenson och hans kollegor har bland annat analyserat fler än 400 vetenskapliga studier som handlar om fästingens och dess värddjurs ekologi samt TBE-virusets epidemiologi. Utöver detta har de även analyserat var TBE-fall inträffat de senaste decennierna, samt tagit del av avskjutningsdata från Jägareförbundet.

– Fästingar kan ha olika värddjur, men rådjur, harar och kronhjortar är de djur som bäst korrelerar med antalet TBE-fall. Om rådjuren ökar inom ett visst område, så ökar antalet TBE-fall ett eller två år senare, säger Thomas Jaenson.

Forskningen, som presenteras i Parasites and Vectors, visar också att ett enda rådjur kan vidmakthålla en väldigt hög fästingtäthet inom en mindre yta.

– Därför skulle det inte hjälpa särskilt mycket om man sköt av stora dela av rådjursstammen. I så fall skulle man vara tvungen att skjuta nästan vartenda rådjur.

På Gotland har man inte kunnat se några samband mellan antalet rådjur och TBE-fall, menar Sven Montelius, smittskyddsläkare vid Visby lasarett.

– Vi har kollat på TBE-fallen på Gotland sedan 2007. Totalt har det varit nio fall där man vet att personen har blivit smittad på Gotland, varav tre har befunnit sig på Gotska Sandön eller någon av Karlsöarna, och där finns det ju inga rådjur, säger han.

Trots att rådjursstammen växer så att det knakar på Gotland ligger fallen av TBE på en jämn nivå, menar Sven Montelius.

– Det är så få fall här, så vi kan varken säga bu eller bä.