Fartyget ligger under torsdag förtöjd i Visby, som är ett av stoppen under en kryssningsresa som utgår från England. Med båten ankom runt 2000 besökare.

Det är en bred variation av nationaliteter bland besökarna, alltifrån USA till Storbritannien, Australien till Tyskland.

– Båten kom nu från Köpenhamn och stannar till i Visby för att sedan åka vidare till Helsingfors och Sankt Petersburg, säger Henrik Ahlqvist, terminalchef för Visbys kryssningsterminal.

Totalt är fartyget 294 meter långt och rymmer omkring 2500 passagerare. Det är det brittiska rederiet Cunard som äger båten.

Sedan invigningen av kryssningskajen i april har man inte stött på någon större problematik.

– Det har gått över förväntan hittills och det har fungerat bra operativt med förtöjning av fartyg, passagerarhantering och uppställning av bussar.

Halvvägs in i säsongen uppskattas kajen ha tagit omkring 40 000 besökare, av de totalt 90 000 som förväntas under sommaren.