Den rådande torkan gör att bristen på djurfoder är påtaglig. Jakten på betesmark är febril.

Bland annat har länsstyrelsen på Gotland upplåtit drygt 400 hektar mark för lammbete.

LÄS MER: Länsstyrelsens betesmark utlånad på nolltid

Länsstyrelsen uppmanar på sin hemsida privata markägare att se över möjligheterna till att upplåta tillgänglig betesmark.