Belöning ur A W Bergstens donation till föredömlig lantbrukare

Anna och Mats Widgren, Bunge Mattise

Fröfonden, Årets Frö- och Oljeväxtodlare på Gotland

Artikelbild

| Tomas Stenhuse är en av dem som prisas.

Peter Wahlgren, Viklau, Stenstugårds

Göran Qvibergs fond, Årets Växtodlare på Gotland

Gotlands bönor AB

Insatser för Utveckling på Gotland, Mats Pettersson, Jörgen Olsson och Björn Dahlströms fond

Artikelbild

| Även Andreas Nypelius får pris.

Kerstin Kalström, Fårö

Gotlands Södra Härads Kreatursförsäkringsförenings pris för god djuromsorg

Artikelbild

| Kerstin Kalström prisas för sina insatser för utveckling på Gotland.

Christina och Leif Engman, Väskinde

Stiftelsen Liljewalchska donationen, skogspriset

Artikelbild

Jan Martin, Alskog

Stiftelsen Liljewalchska donationen, ungdomspriset

Artikelbild

Elias Johansson Wiman, Visby

Gotlands Banks fond (Årets landsbygdskvinna)

Inger Andersson, Eke Petsarve, Pia Lindvall, Ekeby Kvie, Kerstin Johansson, Rute Ale

Swedbanks belöning

Tomas Stenhuse, Sanda Stenhuse

Henric Wimans minnesfond ”Årets unga lantbrukare på Gotland”

Andreas Nypelius, Lokrume Nyplings

Hugo Petterssons pris för god hästhållning

Catharina Cronberg, Levide Pejnarve

Thomas Båtelssons vandringspris för god hästuppvisning

Tilde Hallviden, Silte

Gotlands Hästavelsförenings hingstpris

Christina och Leif Engman, Väskinde

Arlas Foods hederspris för högst avkastande mjölkkobesättning på Gotland 2018

Inger och Gunnar Wolter, Eskelhem Simonarve

Gotlands Slagteri´s pris, framstående grisproducent på Gotland 2018

Johan och Joakim Fredriksson, Västerväte Lantbruk AB

Belöning ur Fiskerinäringens fond 2018

Allan Pettersson, Rone Stale

Sture Mårtenssons vandringspris för bästa 3-åriga sto

Annika Melin, Burs

Svenska Russavelsföreningens ELIT-diplom för utmärkt förärvning

Hilding Norrby, Visby

Svenska Russavelsföreningens diplom för framstående 3-årsston

Helena Pettersson, Vänge, Katarina Amér, Fardhem, Maria Ericsson, Levide, Charlotta Ågårdh-Orsmark, Ala, Britt-Mari och Kurt Lillro, Lye, Annika Melin, Burs, Börje Johansson, Klintehamn, Hilding Norrby