Under fredagen förra veckan kom domen mot två krögare i Visby som dömdes för mordförsök och grov misshandel. Männen dömdes vardera till nio års fängelse. Men de två offren var även de gärningsmän och dömdes för bland annat misshandel, olaga hot och hot mot tjänsteman.

På fredagskvällen skrev krögaren Nancy Yussef att flera restaurangägare erbjudits så kallad beskyddarverksamhet. Hon menar att många restaurangägare inte fått någon hjälp av rättsväsendet och att lagar behöver ändras. Nancy Yussef menar att de i många fall står handfallna när offren i domen kommit in på olika restauranger.

– Om man läser det här och inte har någon bakgrundskoll, då tror man att det var två som slog på oskyldiga människor mitt på Wallers plats. Men det är inte riktigt så, säger hon till Helagotland.se.

Polisen Mats Holst, chef på utredningssektionen, kan inte kommentera detta enskilda ärende men han berättar att det kommit in ett antal anmälningar gällande olaga hot. Han kan däremot inte bekräfta att hoten har riktats specifikt mot restaurangägare. Att det ska ha förekommit någon form av beskyddarverksamhet på Gotland känner han inte till.

– Är det så att krögare utsätts för det så är det viktigt att det anmäls. Det finns säkert ett stort mörkertal kring detta, säger han.

Enligt Mats Holst är den typen av anmälningar, gällande hot och utpressning, svåra att utreda.

– Ofta står ord mot ord och det är svårt att komma framåt i den typen av utredningar, säger han.

Han säger att det tidigare funnits tre lokala kriminella nätverk på Gotland men att de inte längre finns kvar. Och han känner inte till någon beskyddarverksamhet på Gotland i dag.

– Är det så som krögarna beskriver det så uppmanar jag dem att komma till oss. Då har vi i så fall något att jobba med, säger han.