Det är Copyright Management Services Ltd i London, (CMS), som fått rätt till adresserna efter ett beslut i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Bolaget lämnade samtidigt in 238 ip-adresser som de hävdar under 2018 olagligt har kopierat den amerikanska science fiction-filmen ”Singularity” från 2017. Tre av de misstänka nerladdarna återfinns i Visby.

CMS hävdar att filmverket via fildelning vid exakt angivna tidpunkter har kopierats olovligen och tillgängliggjorts för allmänheten från de svenska ip-adresser som lämnats in och som samtliga har Telia som internetleverantör. Identifiering och loggning av de aktuella ip-adresserna har genomförts av det Stuttgartbaserade företaget Maverickeye UG med hjälp av mjukvarusystemet Maverick-Monitor.

Filer som delas genom den aktuella Bittorrent-tekniken identifieras genom att tilldelas en unik beteckning baserad på filmens innehåll. Varje användares klient får kontakt med andra klienter i ett P2P-nätverk genom en bredbandsuppkoppling till internet.

Varje användares uppkoppling till internet kan kopplas till en ip-adress (Internet Protocol Address). Detta är ett nummer som används som adress på internet och som normalt identifierar en viss dator medan adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad.

Enligt CMS företräder man bolaget MON, LLC som är rättighetsinnevare till filmverket. Något som man styrkt via ett utdrag från United States Copyright Office.

Bolaget begärde att Telia vid vite om 200 000 kronor skulle förbjudas att förstöra de aktuella uppgifterna tills ärendet avgjorts samt att lämna ut adresserna elektroniskt i ett Exceldokument. Telia motsatte sig Excelkravet men överlämnade till domstolen att bedöma om det fanns grund för CMS namn- och adressyrkande.

Och Patent- och marknadsdomstolen beslutade att ge CMS rätt att få ut namn och adress på innehavarna av de aktuella ip-adresserna, domstolen anser att sökanden har ett "starkt och berättigat intresse av den begärda informationen" och att tidsfristen är en månad. Man fastslog också det begräda vitesbeloppet.

Däremot anser domstolen att det skulle föra för långt att föreskriva att Telia ska sammanställa informationen på ett viss sätt i ett Exceldokument, i normalfallet ska den överlämnas skriftligen.

När CMS fått adresserna har man möjlighet att gå in och kräva skadestånd för de piratkopierade filmerna.