I hamnområdet finns refuger och en rondell med ytor fyllda med grus och stenar. Där trivs silvertärnor, och de försvarar sina häckningsplatser aggressivt. Attackerna har varit så närgångna att kryssningspassagerare och cyklister pickats i huvudet när fåglarna gått till anfall.

Region Gotland har försökt att skrämma bort silvertärnorna med hjälp av snurror som reflekterar solljus, bulvaner, drakar och olika ljud som spelats upp. Allt har varit förgäves, så därför ansökte regionen i november om skyddsjakt.

Det krävs särskilda skäl för att få bedriva skyddsjakt. Ett är hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, och den omständigheten hänvisade regionen till i sin ansökan.

Artikelbild

| Silvertärnora i Visby hamn försvarar aggressivt sina häckningsplatser, vilket bland andra kryssningsbesökare fått erfara.

I ett yttrande påpekade Gotlands ornitologiska förening att skyddsjakt skulle vara meningslös, eftersom nya silvertärnor skulle ta de avlivades plats i refuger och rondellen.

Reglerna om skyddsjakt säger, att jakt endast får tillåtas när inga andra alternativ finns. För problemen i Visby hamn finns en lösning, att ersätta grus och stenar med annat material (asfalt) som inte lämpar sig som häckningsplats.

Regionen är medveten om alternativet, men påpekade för länsstyrelsen att en sådan lösning måste projekteras och finansieras. Det skulle ta lång tid och bli dyrt, och flera personer skulle sannolikt komma att skadas under tiden. Länsstyrelsen konstaterar dock att det finns en alternativ lösning, och säger därför nej till skyddsjakt.