GA har tidigare rapporterat om att Hansahälsan haft stora problem med tillgängligheten på telefon. Februari var en bottennotering då knappt hälften av patienterna som ringde vårdcentralen kom fram samma dag. Samtidigt har de förlorat omkring 500 patienter mellan februari och maj.

– Det handlar om tillgängligheten helt klart. Rent ekonomiskt är det ett tapp och om för många lämnar får det konsekvenser på sikt. Nu får vi aktivt försöka hitta lösningar för att öka tillgängligheten, säger Marcus Ryding, verksamhetschef.

För varje listad patient får vårdcentralen i snitt 1 800 kronor, vilket gör att Hansahälsan förlorar nästan en miljon kronor på de patienter som lämnat. Region Gotland kompenserade tidigare privata vårdcentraler när regionens egna vårdcentraler spräckte budgeten. Regionen har beslutat att dra in den kompensationen, vilket innebär att Unicare/Hansahälsan går miste om 2,3 miljoner kronor i år. Företaget tvingas därför spara.

Artikelbild

| Marcus Ryding, verksamhetschef på Unicare/Hansahälsan på Gotland.

– Om det är någon kostad vi kan påverka är det våra lokalkostnader, personalen behöver vi ha, säger Marcus Ryding, men berättar att de i nuläget inte letar ny lokal.

Fortfarande saknas det även läkare.

– Vi löser det kortsiktigt med hyrläkare men det är inte hållbart. Vi behöver 5,5 heltidstjänster, nu har vi 2,2, så vi skulle behöva närmare fyra heltidsläkare till, säger Marcus Ryding.

Telefontillgängligheten har förbättrats något sedan februari. För att förbättra situationen ytterligare inför Hansahälsan nu en digital bokningstjänst, med förhoppningen att avlasta telefonbokningen.

– Vi skulle ha startat i september, men med tanke på hur det varit den senaste tiden tog vi beslutet att köra i gång nu. På tjänsten kan man boka in ett digitalt besök med en sjuksköterska dygnet runt. På sikt ska man även kunna boka tid med läkare, berättar Marcus Ryding.

Han anser att framtiden ser ljusare ut. Två nya sjuksköterskor är anställda och personalläget inför sommaren är säkrat. Vårdcentralen i Klintehamn kommer i år att ha öppet även under sommaren, med läkare på plats måndag till torsdag.

– Sammantaget ser jag optimistiskt på det. Det har varit turbulent de senaste månaderna men det blir gradvis bättre. Nu vill vi återfå förtroendet från de patienter som har lämnat, det är vår ambition, säger Marcus Ryding.