Sedan 70 000 personer i Finland skrivit på protestlistor har grannlandet fått EU att på allvar ta upp den omdiskuterade frågan om sommartid.

”Vrid fram klockan en timme när trädgårdsmöblerna ska fram, vrid tillbaka en timme på hösten när möblerna ska tillbaka” är minnesregeln som kanske inte längre behövs. För på torsdag ska parlamentet rösta om EU ska följa länder som Island och Ryssland, som slopat sommartid för att istället ha normaltid hela året om.

Centerpartisten och Europarlamentarikern Fredrick Federley är en av dem som driver frågan att slopa tidsomställningarna.

Artikelbild

– Det kostar jättemycket för flyg, färjor och järnväg, det är jättestökigt för all logistikplanering, säger han.

Fredrick Federley vill att Sverige inför sommartid, behåller den året runt, och därmed hamnar i samma tidszon som Finland. Han menar att tidsomställningarna två gånger om året utgör en ökad påfrestning och risk eftersom befolkningen får sin nattsömn störd.

– Trafikolyckorna ökar 30 procent veckan efter tidsomställningen och det är ungefär 30 personer i Sverige som dör till följd av hjärtproblem, säger Fredrick Federley.

Själv märker han tiden efter omställningen tydligast på sin sexåriga dotter.

– Det tar tio dagar innan hon är som hon ska på morgnarna, säger han.

Enligt Fredrick Federley drabbas också husdjur och boskapsdjur.

– Djuren kanske inte kan läsa av klockan, men de känner tiden på sig, säger han.

På Gotland innebär sommartid en timmes omställning bland annat för mjölkbönderna. Men Kristofer Olofsson vid Bäcks i Väte har mjölkrobotar och då går omställningen smärtfritt.

– Det mesta ställer om sig självt, men visst hade det varit skönt att slippa, säger han.

Kristofer Olofsson menar att teknisk utrustning är en felkälla, precis som den mänskliga faktorn.

– Datorer är rätt punktliga, men själv kan man glömma. Det kan vara en anledning nog, säger Kristofer Olofsson inför EU-omröstningen.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) är kluven inför att eventuellt förlora en bonustimme ljus på våren.

– I så fall skulle jag vilja ha sommartid hela året, men man skulle missa känslan av att man vann en timme, säger hon.

Fredrick Federleys gotländska partikamrat, oppositionsrådet Eva Nypelius (C), hänvisar till partistämman som beslutat att arbeta för att skrota sommartid.

– Det skulle vara enklare i samhället om vi inte bytte tid, men helst skulle jag vilja ha både ljusare morgnar och kvällar.

Valet på torsdag förmodas bli jämnt och enligt Fredrick Federley är parlamentet splittrat över partigränserna. Om man röstar för att slopa de årliga tidsomställningarna tror han att det sannolikt tar ytterligare ett par år innan EU-kommissionen kommer med ett konkret förslag till medlemsländerna.