I veckan bjöds därför 250 personer, som på olika sätt arbetar med barn och unga, in till en halvdags utbildningsföreläsning om datorspelande och de problem som spelandet kan medföra. Föreläsningen arrangerades av Region Gotlands Barnsam i samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland. Patrick Prax, biträdande universitetslektor vid institutionen för speldesign på Campus Gotland, höll i föreläsningen.

– Vi har sett att det fattas kunskap i många delar av såväl kommunen som samhället i stort, även om det är ett problem som kommer upp mer och mer. Det finns många, företrädesvis ungdomar, som har ett problematiskt förhållningssätt till sitt dataspelsbruk, säger Patrick Prax.

Han menar att man dock inte nödvändigtvis ska haka upp sig på tidsaspekten, att tiden i sig inte innebär något problem.

Artikelbild

| Patrick Prax, biträdande universitetslektor inom speldesign, föreläser om problematiskt spelande.

Snarare kan det kopplas i hop med vilken kvalité man har på tillvaron i övrigt.

– Det går inte att titta för mycket på enbart antalet skärmtimmar. Det är mycket viktigare att titta på vad man har för livskvalité, hur man mår och på hur spelandet påverkar i det större sammanhanget med familjen, skolan och så vidare. Även om man spelar väldigt mycket så kan fortfarande livskvalitén vara god.

Hur omfattande är det med problematiskt spelande?

– Än så länge finns inte så gott om siffror, men av flera aktörer upplevs det som växande. Det mesta tyder på att det rör sig om mindre än två procent av de som spelar som har ett problematiskt förhållningssätt till det. Men då ska man ha i åtanke att näst intill alla barn och ungdomar spelar i någon form, så det rör sig ändå om tusentals.

Artikelbild

| Patrick Prax.

Hur ska man som anhörig eller vän gå tillväga för att identifiera problematiskt spelande?

– Att ha kunskap om att den här typen av problem finns är nummer ett, sedan är det viktigt att inte bara utgå från att alla spel är av ondo. I skolans värld är ett tydligt tecken ökad frånvaro, men då har det oftast gått rätt långt.

Patrick Prax anser att den grundläggande orsaken till problematiskt spelande sällan är spelandet i sig, snarare att spelens värld blir en tillflyktsort när det finns andra problem i livet.

– Poängen är att om folk hade liv som var bättre, så skulle problemen med spelande vara mindre.

Vidare menar Patrick Prax också att man inte ska fästa för stor vikt vid ett spels innehåll.

– Det har varit mycket fokus på spel med våldsamt eller sexuellt innehåll. I forskningen finns inget som bevisar att om man spelar spel med våldsamt innehåll så går man sedan ut och gör något våldsamt i det verkliga livet.