Den 17 december upptäckte Kustbevakningen att vraket Finnbirch läckte olja. Vraket ligger på 82 meters djup och totalt finns det 80 kubikmeter dieselolja ombord på fartyget. Nu pågår förberedelserna för att förhinda oljeläckaget att spridas. En uppochnedvänd container kommer att placeras ovanför vraket och därigenom ska oljan pumpas upp till ytan. Arbetet beräknas ta cirka 50 dygn.

Läckaget har lokaliserats med hjälp av en undervattenfarkost.

– Förberedelserna är i full gång och vi planerar att sjösätta systemet i nästa vecka. Under tiden systemet är i vattnet kommer området runt vraket att spärras av för säkerhets skull, säger räddningsledare Fredrik Lindblom.

Fartyget förliste 2006 till följd av en förskjutning i lasten ombord. Två besättningsmän omkom i samband med olyckan.