Förra året avslutades saneringen av Renokiosken, Visby Senapen 25, som varit en följetång sedan flera år tillbaka. Saneringsmetoden som användes var ett pilotprojekt, där man istället för att riva huset och gräva bort den förorenade jorden använde termisk sanering. Det innebär att marken värms och föroreningarna sugs upp genom ventilationsbrunnar. Enligt Anders Nyberg, miljöingenjör på Region Gotland, har metoden varit lyckad.

– Haltreduktion av förorening i mark är 98 till 99,9 procent och av förorening i grundvattnet är det 90 till 99 procent, och bättre kan det inte bli, säger han.

Notan för projektet har blivit dyrare än tänkt. Hela projektet var från början budgeterat till 17,2 miljoner, men är hittills uppe i drygt 22 miljoner kronor. Nu ska saneringen följas upp med ett antal miljökontroller, i år sker en i vår och en till hösten.

Artikelbild

| Föroreningar. Från 60-talet till början av 80-talet låg kemtvätten Reno Kemomat i byggnaden.

– Vi ska kolla inomhusluften och grundvattnet två gånger per år. Även fast kontrollen efter slutförandet av saneringen godkändes kan vi inte bara släppa det eftersom det är viktigt att följa upp eventuella variationer av halter inomhus och i grundvattnet. Men det är med all säkerhet Gotlands mest undersökta plats, säger Anders Nyberg.

Saneringen skulle ha inletts våren 2014. Starten sinkades av att upphandlingen överklagades och när saneringen var klar bidrog en annan faktor till att projektet drog ut på tiden:

– Det tog nio månader innan marktemperaturen var tillbaka till det normala och vi kunde göra första mätningen, säger Anders Nyberg.

När Region Gotland köpte fastigheten för fem år sedan gjorde de klart att de tänker sälja när saneringen är klar. Anders Nyberg föreslår att regionen avvaktar med den planerade försäljningen tills de uppföljande miljökontrollerna gjorts. Som längst kan detta ta fem år.

– Det är lämpligt att fastigheten förblir i regionens ägo för att möjliggöra kontrollerna. Men om kontrollerna i vår och i höst visar positivt resultat kanske man kan ta beslut att sälja redan 2019, det behöver inte ta fem år, säger han.

Varken Tommy Gardell (S), ordförande för tekniska nämnden, eller Patric Ramberg, teknisk direktör på Region Gotland, kan svara på när, eller om en försäljning blir aktuell.

– Jag ska ha möte tillsammans med de andra inblandade, därefter får vi ta ställning till hur vi går vidare, säger Patric Ramberg.