Vilken är den viktigaste frågan för Gotland i valet?

– Jag tror att landsbygdsfrågan kommer att vara viktig för gotlänningarna. Jag tror även att tillgängligheten till service, känslan att jag som individ är viktig, och att mina val ska fungera kopplat till det utbud som finns, kommer att väga tungt. Generellt sett tror jag att kvaliteten i gotländsk välfärd är en viktig valfråga, vilket hänger ihop med regionens ekonomi.

Hur ska regionens ekonomi bli bättre?

– Dels handlar det om att vi hela tiden behöver pressa vår organisation och att vi behöver arbeta smartare och mer effektivt. Jag tror också att vi måste möta framtidens utmaningar genom att samverka mer, både internt inom regionen och med civilsamhället.

– Jag tror även att vi i förlängningen, när vi tittar på servicen, kommer att behöva se över utbudet. Vi kan inte ha allt överallt, utan vi måste välja och kraftsamla på vissa platser. Det är oärligt att påstå att vi alltid kan ha samma utbud överallt.

Hur ska vi få ungdomarna att vilja stanna kvar på Gotland?

– Dels tror jag att Campus Gotland är jätteviktig. Vi har en god samverkan med dem, och det är glädjande att se att de ser positivt på den del av verksamheten som de har på Gotland.

– Samtidigt tycker jag att det är viktigt att gotländska ungdomar också vågar åka iväg någon annanstans, för att resa eller plugga till exempel. Då blir ju frågan hur vi ska få dem att komma tillbaka minst lika viktig. Vi behöver att planera ett samhälle som är attraktivt för unga människor.

Har Gotland plats för fler asylsökande?

– Ja, det anser jag att Gotland har plats för. Vi har ett behov av att bli fler, oavsett bakgrund. Vi har ett stort behov ytterligare folk i vård, skola och omsorg, oavsett var man kommer ifrån.

Hur ska det vara för att integrationen ska fungera på Gotland?

– Vi alla måste se oss som en del av en integrationsprocess. Det betyder att vi behöver ha ett inkluderande samhälle där vi skapar kontakt med varandra. Alla behöver tänka till, och både föreningslivet och kulturlivet behöver vara aktiva och bjuda in. Alla måste helt enkelt känna sig som en del i integrationsprocessen.

Hur ska livet på landsbygden bli bättre?

– Jag bor själv på landet, och tycker inte att livet kan bli så mycket bättre, haha. Skämt åsido så är det viktigt att möjliggöra boende på landsbygden. Vi måste säkerställa att vi har bra möjligheter att pendla. Det måste finnas bra vägar och bra kollektivtrafik. Det är också viktigt att ha en service som lirar med folks liv. Vi inom regionen måste bli bättre på att lyssna och fånga upp. Jag kan till exempel inte sitta här och säga vad som behövs i Fole, för de vet de som bor i Fole allra bäst.

Vad tycker du om upprustningen av försvaret på Gotland?

– Min främsta syn på hur man ska arbeta för en säkrare värld är diplomatisamtal. Samtidigt får jag ju, precis som alla andra, lita på den bedömning som görs på nationell nivå när det kommer till hot och säkerhetsfrågor.

Varför ska man rösta på dig?

– Dels för att jag har en erfarenhet nu, där jag precis nu känner att jag börjar fatta tillräckligt för att kunna leverera ännu mer i den roll jag har. Därför är jag jäkligt sugen på att använda den erfarenhet jag fått under det här året, och det tror jag kan komma gotlänningarna till del. Jag anser även att jag är lyhörd och duktig på att lyssna.

– Dessutom tror jag att jag representerar något lite yngre och nyare än vad vissa av de andra partierna ställer som främstanam inför valet.