Det var i maj som Svenska Kraftnät meddelade att de inte skulle bygga någon ny elkabel mellan Gotland och fastlandet.

För några veckor sedan presenterade Geab sin analys kring den uteblivna elkabeln och beskedet slår hårt mot öns elproducenter.

Bolaget kommer nämligen inte att godkänna någon ny vindkraftpark eller ny solenergi.

Region Gotland har sedan dess haft möten med Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, och Peter Hultqvist, försvarsminister, i frågan.

Under tisdagen fick Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande, och Hanna Westerén (S), riksdagsledamot, till ett möte med energiministern Ibrahim Baylan om den uteblivna elkabeln.

– Det var ett givande möte på så sätt att det är klargörande att mötas och kunna dela information med varandra. Han var väldigt noga med att bedyra att Gotland ska ha god och säker tillgång till el även i framtiden, säger Meit Fohlin om mötet.

LÄS MER: Ingen ny elkabel till Gotland

Hon säger att Ibrahim Baylans tjänstemän nu kommer att utreda om hur det ser ut med en bortre gräns för livstiden på nuvarande elkablar.

– Vi behöver ha en gemensam bild och förstå vad det är för bortre gräns som finns för trygg och säker el till och från Gotland, säger Meit Fohlin.

En fråga som kan bli aktuell att diskutera för energiministern och övriga politiker är om politiken ska ha ansvar för infrastrukturen kopplad till el.

– Det vi pratade om var om en myndighet (Svenska Kraftnät) ska ha ansvar för hur man lägger kablar. Det när det gäller järnvägar är det politiska beslut som styr och det borde kanske vara samma sak här, säger Meit Fohlin.

Är det här det viktigaste mötet som ni har haft om elkabeln?

– Såklart var det vårt viktigaste möte hittills. Vi är nöjda med mötet och nu ska vi arbeta vidare, säger Meit Fohlin.