I det nya pastoratet kommer Alva, Hemse och Rone församling, Havdhems församling och Hoburgs församling att ingå. Den nya indelningen ska gälla från 1 januari 2018. Det kommer att finnas minst tre prästtjänster motsvarande heltid i det nya pastoratet, varav en kyrkoherde.

Stiftsstyrelsen beslutade även att det indelningsdelegerade, som motsvarar kyrkofullmäktige, ska bestå av 21 ledamöter och 21 ersättare. De tre församlingar som ingår i det nya pastoratet ska utse sju ordinarie ledamöter och sju ersättare var. Ledamöterna kommer att börja sitt arbete med det nya pastoratet redan under 2017, parallellt med den nuvarande organisationen.