I oktober 2016 inledde Fortifikationsverket upphandlingen av etapp 1 på skjutfältet, arbeten som ska lägga grunden för den fortsatta etableringen i Tofta. I december 2016 utsågs Skanska till vinnare med ett anbud värt nära 220 miljoner kronor.

Byggstart var planerad till januari 2017, men försenades av att Fastec överklagat tilldelningen. Bolagets anbud hade förkastats i utvärderingen. I februari kom domen – en kalldusch för Fortifikationsverket. Förvaltningsrätten kom fram till att inga anbud levde upp till alla krav i upphandlingen. Fortifikationsverket tvingades därför att börja om från början.

Även andra gången utsågs Skanska till vinnare. Fastecs anbud förkastades igen, vilket gjorde att bolaget överklagade på nytt. I september gav Förvaltningsrätten i Linköping Fortifikationsverket rätt.

Artikelbild

| Stopp. I stället för klartecken till byggstart beslutade Kammarrätten i Jönköping om förnyad prövning.

Fastec valde att gå vidare, den här gången till Kammarrätten i Jönköping som i september beviljade prövningstillstånd. Domen som avkunnades i torsdags blev ett nytt bakslag för Fortifikationsverket. Kammarrätten avvisar de flesta av Fastecs invändningar, men anser ändå att det finns delar som förvaltningsdomstolen inte beaktat. Därför krävs det förnyad handläggning i första instans.

– Nej, vad säger du, är ärendet återförvisat? Jag blir lite chockad. Det här är extremt, säger Fortifikationsverkets pressekreterare Johan Danielson när han får höra om domstolens beslut.

Förvaltningsrätten måste nu pröva ett av Fastecs krav, att undersöka om även de andra anbudsgivarna bör underkännas. Förutom Fastec och Skanska lämnade även Peab in anbud. Underkänns även deras anbud måste upphandlingen göras om en tredje gång.

Kammarrättens beslut innebär ytterligare förseningar för etapp 1.

– Vi hoppades på en byggstart i början av 2018. Nu kan jag inte säga när vi kommer igång, säger Johan Danielson och fortsätter:

– Av det vi hört så fungerar alla tillfälliga åtgärder mycket bra. På så sätt är det ingen fara om byggstarten försenas men det är trist för alla inblandade parter.

Den rättsliga processen har pågått i över ett år. När den andra upphandlingen överklagades tog det åtta månader innan kammarrätten avkunnade sin dom.

Trots de juridiska problemen byggs det på Tofta skjutfält, bland annat den vaktbyggnad som ingår i etapp 2. Ett problem är dock att viktig infrastruktur som vatten, avlopp och el ingår i den första etappen.