Regeringen fattade i går beslut om propositionen ”En omreglerad spelmarknad” som förstås i hög grad påverkar Svenska Spels kommande verksamhet när den träder i kraft vid årsskiftet. Till övervägande del positivt, menar företagets vd Lennart Käll.

– Vi välkomnar omregleringen, den är bra för Svenska Spel och svensk spelmarknad. Vi får ordning och reda och framför allt konkurrens på lika villkor. Äntligen.

Han ser också en snabb satsning på nya spelområden som nu möjliggörs.

Artikelbild

| Lennart Käll. Vd:n för Svenska Spel ser positivt på framtidens spelmarknad.

– Vi får möjlighet att ha produkter som våra kunder efterfrågar. Nätkasino och spel på hästar är exempel på sådana som vi inte har i dag.

Lennart Käll menar att nya spelmarknader också kommer att medverka till en tillväxt för Svenska Spel.

– Det är bra för Gotland. Vi ser att vi kommer att öka antalet anställda och det är också positivt för Gotland där vi har huvudkontoret och där det även kommer att vara framgent.

– Vi har talat om ett 40-tal nya tjänster men får återkomma om hur många det blir på Gotland.

Artikelbild

| Svenska Spel. Huvudkontoret blir kvar i Visby.

Lennart Käll framhåller också att företaget ska stå på egna ben.

– Vi ska inte finnas på Gotland genom ett politiskt beslut utan ska finnas här för att det fungerar bra. Vi har byggt upp en verksamhet som är konkurrenskraftig, ett vinnande lag.

Svenska Spel kommer att fortsätta som ett sammanhållet bolag men med flera affärsområden.

– Som en omvänd fusion, vi delar bolaget så att det blir fler nu.

Exempelvis har man registrerat bolaget Svenska Spel Licens AB. Verksamheten anges som att efter tillstånd av den myndighet som ansvarar för licensgivning ”anordna vadhållning, onlinespel eller andra spel som omfattas av krav på licens enligt vid var tid gällande spellagstiftning samt bedriva därmed förenlig verksamhet”.

Lennart Käll ser egentligen inget negativt i propositionen.

– Det vi skulle vilja ha haft med är en riskklassificering på spel. En trisslott och nätkasinon är två ytterligheter. Men det är mycket möjligt att det kommer via Spelinspektionen längre fram.

Det är nuvarande Lotteriinspektionen som byter namn till Spelinspektionen och även kommer att vara den myndighet som ansvarar för licenstilldelningen och sedan tillsynen. Även Svenska Spel måste nu sälla sig till övriga spelbolag och ansöka om licens för verksamheten. Lennart Käll:

– Vi söker licens nu. Men det har vi gjort tidigare också men då hos regeringen, vi är vana att fylla i blanketter.