Det är några av de regler som regionen föreslår i remissförslaget "Riktlinjer och bestämmelser för uteservering på Gotland".

Enligt förslaget bör bord och stolar heller inte ha färger eller material som bländar och lätta plastmöbler ska undvikas. Alla parasoll, markiser och solsegel ska vara enfärgade.

Förslaget har tagits fram i samarbete med bland andra näringslivet på Gotland som deltagit i dialogmöten och workshoppar tillsammans med tekniska nämnden, byggnadsnämnden, teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen FUNKISAM.

– Jag tror att det blir bra, det är ingen större skillnad mot de bestämmelser som finns i dag, säger Magnus Larsson, ordförande för Gotlands krögarförening.

Enligt förslaget ska de restauranger som ligger på mark som lutar mer än fem procent kunna ansöka om att bygga ett upphöjt golv.

– Om man tittar på Wallers krog till exempel så har de ett otroligt tjusigt trädäck och det kommer de att kunna fortsätta ha, säger Magnus Larsson.

Han är heller inte orolig för att förbudet mot plastmöbler kommer att påverka några restaurangägare negativt.

– När jag går i vår vackra stad så ser jag inga plastmöbler, säger han.

Riktlinjer för uteserveringar är en del av regionens Stads- och utemiljöprogram. Programmet som omfattar hela Gotland är antaget av Tekniska nämnden och har byggnadsnämnden som remissinstans.

De nya riktlinjerna ska enligt förslaget kunna användas i yttranden till sökande under våren 2018.