Sedan Hassela Gotland AB försattes i konkurs den 12 oktober har konkursförvaltaren, advokat Andreas Welin, försökt sälja den största tillgången i konkursen, det vill säga fastigheterna.

Sammanlagt handlar det om nio fastigheter, varav sju i Klinte samt en vardera i Fröjel och Vänge. Fastigheterna har sammanlagt mäklarvärderats till 31 950 000 kronor. Av summan svarar en hyresfastighet, Solrosen, i Klintehamn, fastigheten Strands 1:100, för hälften av totalvärdet eller 14 850 000 kronor

– Vi hade långtgående diskussioner angående ett antal av fastigheterna. Men det blev inget, konstaterar Andreas Welin.

– Det är lite av ett limboläge eftersom det handlar om bud kontra vad bankerna säger.

Det är Handelsbanken och Swedbank som har krav efter konkursen och förfogar över pantbrev i ett antal av fastigheterna.

Men enligt Andreas Welin fortsätter det att komma in bud på enskilda eller flera av fastigheterna.

– Det handlar om både företag och privatpersoner. Det är också intressen nu på fler av fastigheterna. Nu försöker vi rulla på över helgerna i den mån det går. Nu är det nya tag som gäller.

Vid edgångssammanträdet fastslogs bristen i konkursboet till cirka 11 miljoner kronor.