Sjösprång, som även kallas meteorologisk tsunami, är ett tillstånd där vattennivån hastigt stiger och sedan sjunker igen och är svårt att förutse. Men nu samarbetar sjöfartsverket och SMHI för att snabbare kunna se om ett sjösprång är på väg. både genom installationen av ny mätteknik med minutupplösning, och även en sammanslagning av sina vattenståndsnät.

– Vi kan nå ut med noggrannare information till sjöfarten vid avvikande väder och förbipasserande vädersystem genom viva, vind och vattenståndsinformation, säger Christian Kark, systemingenjör, i ett pressmeddelande från Sjöfartsverket.

LÄS MER: Därför uppstod jättevågorna i Sundre

Visby har tidigare fått ganska stora utslag när ett sjösprång dragit förbi. Under stormen Knud passerade i september steg vattenståndet i Visby med 44 centimeter på 7 minuter, och sjönk sedan lika snabbt igen.

– Sjöfarten kan påverkas av sjösprång, speciellt inne i hamnar med begränsat djupgående. Att mäta vattenstånd är en förutsättning för att snabbt kunna varna sjöfarten för ett pågående sjösprång, säger Thomas Hammarklint, vattenståndsexpert på Sjöfartsverket pressmeddelandet.

Hos Destination Gotland har man hittills dock inte märkt av att sjösprång har påverkat deras ankomster och avgångar avsevärt.

– Däremot noterar man ibland att nivån kan skifta ganska snabbt, men förtöjningarna klarar detta utan problem, säger Henrik Cars, vice vd för Destination Gotland.

Men färjorna är inte helt oberoende av havsnivån i hamnarna.

–  Variationer i havsnivån gör att vi ibland måste pumpa ballastvatten så att ramperna inte blir för branta vid lossning och lastning, säger Henrik Cars.