När den nya regionstyrelsen sammanträdde för första gången den 15 oktober lade Allianspartierna fram ett förslag om att slå ihop byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Då fattades det beslut om att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för att fatta ett formellt beslut i frågan på regionfullmäktigesammanträdet den 17 december.

Efter detta har både politiker från den rödgröna sidan, samt fackliga representanter, vädrat sitt missnöje mot förslaget. Dels har man varit kritiska till att processen går så snabbt, och dels att det inte angivits några tydliga skäl till varför nämnderna ska slås ihop.

När byggnadsnämnden sammanträdde på onsdagen fattade den sittande rödgröna majoriteten, som byts ut vid årsskiftet, beslut om att skicka en skrivelse till regionstyrelsen där man avstyrker en nämndfusion. Enligt nämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) var de rödgröna partierna i byggnadsnämnden eniga om att göra en skrivelse.

– Vi är inte så nöjda med hur det här går till, och därför avstyrker vi en sammanslagning. Vi ser med oro på att det går så fort, och som jag ser det kommer det att bli svårt för politiken att hantera två olika lagstiftningar om de här två nämnderna blir en, säger han.

Även Karl-Allan Nordblom menar att det inte finns något rimligt skäl till att bilda en miljö- och byggnämnd.

– Man har ju inte angett att det ska göras av ekonomiska skäl, utan snarare för att bli effektivare. Men personligen är jag tveksam till att det verkligen blir så. Det är jobbigt nog att sitta i byggnadsnämnden, att då dessutom få miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden att hantera tror jag blir för mycket. Jag tror att det kommer att krävas en yrkespolitiker för att klara av arbetsbelastningen.

– Jag tror inte att det här är ett steg i rätt riktning, säger Karl-Allan Nordblom.

Centerpartiets och Moderaternas ledamöter i byggnadsnämndens reserverade sig mot majoritetens beslut att skicka en skrivelse till regionstyrelsen.