Processen kring Tino Goetzes planer på att få bygga ytterligare våningar på fastigheten Dovhjorten 6, i folkmun Åhlénshuset, på Östercentrum har varit lång. Region Gotland har under lång tid arbetat med förslaget till detaljplan för fastigheten och i slutet av juni kom länsstyrelsen på Gotland med ett yttrande gällande förslaget. Länsstyrelsen vill nämligen att en större del av Visby ses över:

”Länsstyrelsen anser, med hänsyn till områdets närhet till riksintresset Visby, att planområdet bör utökas och innefatta fler kvarter. Genom att större områden planläggs samtidigt underlättas bedömningen i fråga om påverkan på riksintresse vilket minskar risken för framtida bebyggelses eventuella negativa påverkan”, skriver de i sitt yttrande.

Politiker och tjänsteman från Region Gotland diskuterade kring länsstyrelsens svar under måndagen. Regionen ska nu ställa frågor till länsstyrelsen om deras yttrande.

– Vi behöver göra en kompletterande utredning med anledning av länsstyrelsens yttrande. Vi måste ta ställning till vad det egentligen innebär, säger Karl-Allan Nordblom (MP), ordförande i byggnadsnämnden.

Tino Goetze var i februari rejält besviken på hur processen gått till och öppnade för att sälja fastigheten. Han sa även att "det är något fel på beslutsfattandet" och syftade på Region Gotland.

– Jag får nog sälja den fastigheten. Det är en sorglig historia, sa Tino ­Goetze då.

Läs länsstyrelsens yttrande i sin helhet här.