För att minska antalet illegala vapen i omlopp i Sverige inför polisen en tillfällig vapenamnesti mellan första februari och sista april.

– Det är bra att det ges den här möjligheten och att man kan lämna in utan att dömas för olaga vapeninnehav, säger Anne Sundell, kanslichef på polisområde Gotland.

Vid den senaste vapenamnestin 2013 lämnades cirka 400 vapen in till polishuset i Visby. Det var allt från pistoler och tävlingsvapen till jaktvapen och ammunition.

Artikelbild

| Ett urval av pistoler som lämnades in under polisens förra amnestiperiod 2013.

Anne Sundell hoppas att årets kampanj ger minst lika många vapen och att folk som kanske har vapen hemma efter dödsbon gör slag i saken och åker in med dem till polishuset. Den som lämnar in ett vapen man inte har licens för kan göra det helt anonymt och kommer inte att straffas.

År 2006, i samband med att vapen som hittades i ett dödsbo skulle lämnas in till polishuset, avlossades ett vådaskott vid receptionen. Ingen kom till skada men efter den händelsen gjordes rutinerna om.

– Vi kommer att ha skyltar utanför polishuset som talar om hur du ska göra om du kommer med ett vapen. Det finns ett telefonnummer man ska ringa och då kommer någon ut och möter dig, berättar Anne Sundell.

Efter att vapnet tagits om hand kontrolleras och provskjuts det. Alla vapen kommer sedan att transporteras till Nationellt forensiskt centrum, NFC, i Linköping där man åter kontrollerar dem och ser om det finns kopplingar mellan vapnen och brott som har begåtts. Därefter destrueras vapnen.