Sedan ett flertal år har Lions på Gotland skänkt mjukisdjur som tröst till barn som utsatts för traumatiska händelser av olika slag. Från början var det den lilla tröstapan Flammy, klädd i brandmannauniform, som fanns i alla räddningstjänstens fordon och ambulanser.Tyvärr har det blivit köpstopp på Flammy varför Lions lilla tröstlejonunge intagit Flammys plats. I ambulanserna finns ett annat litet tröstdjur som Falcks själva håller med. Genom en donation från dödsboet efter Anna-Britta Norbeck, maka till förre brandchefen i Hemse, Rune Norbeck, har Lions Club Visby köpt in 100 smålejon. Dessa överlämnades 21 december till brandchefen Dick Svennefelt vid brandstationen i Katrinelund av Lionspresidenten i Visby Lilian Edwards och Christer Wennström som svarat för inköpet. Brandchefen kommer efterhand att fördela smålejonen till övriga brandstationer på Gotland.