Gamla Kulturskolans lokaler vid Specksrum i Visby innerstad har under de senaste åren varit i så dåligt skick att någon verksamhet inte har kunnat bedrivas där i någon större utsträckning. Sedan en tid tillbaka är det den ekonomiska föreningen Gotlands Kulturrum som har lov att använda byggnaden som ett kulturhus.

Nu på onsdag väntas tekniska nämnden ta beslut i upphandlingen av entreprenaden. Renoveringen beräknas kosta 8,5 miljoner kronor, och innefattar åtgärder som ska förbättra ventilation, värme, utrymningsvägar och belysning i lokalerna.

Enligt en beräkning ska lokalerna när de är klara ha en årshyra på 1 650 000 kronor – en summa som Gotlands Kulturrum kommit överens med regionen om att föreningen ska kunna betala för att ha sin verksamhet där.

Artikelbild

Anbudstiden för entreprenaden gick ut den 14 februari och vem som vunnit upphandlingen väntas bli offentligt nu på onsdag.