Gotlandshem har haft rökförbud i nyproduktion sedan 2015. I vissa områden får man inte ens röka på gården. I övrigt gäller förbudet inne i lägenheten samt på balkongen. Utredningen om att införa rökförbud även i Gotlandshems äldre lägenheter motiveras av att det finns en stark önskan från hyresgästerna, menar Elisabeth Kalkhäll, vd på Gotlandshem.

– Men det handlar även om ekonomiska vinningar. Både för bolaget och för hyresgästen. I vissa fall får hyresgästen som rökt vara med och betala delar av saneringen. Ett rökförbud gör att vi alla slipper lägga pengar på renoveringar och saneringar till följd av röklukt.

Enligt Hyresgästföreningen saknar rökförbud i lägenheter lagstöd. Om detta rapporterar SVT i november. Det finns alltså ingenting i lagen som kan hindra hyresgäster från att röka. Elisabeth Kalkhäll är medveten om detta.

Artikelbild

– Vi är noga med att förklara att det är ett önskemål från de boende.

Trots att rökförbud i olika former varit hett omdebatterade på senaste tiden har kundtjänst hos Gotlandshem inte märkt av något missnöje.

– Det har inte kommit in några klagomål på rökförbudet hit till oss, säger en anställd på Gotlandshems kundtjänst.