Nu har ThomasPetersson officiellt tagit över biskopsämbetet i Visby stift från Sven-Bernhard Fast som går i pension. Vigningen ägde rum under söndagen i Uppsala domkyrka och förrättades av ärkebiskop Antje Jackelén.

Vigningen skedde med kungaparet närvarande. På plats fanns även övriga biskopar i Svenska kyrkan samt internationella gäster.

Thomas Petersson kommer närmast från tjänsten som domprost i Växjö pastorat, en tjänst han hade i sju år. När 50-åringen mottog biskopsstaven ur ärkebiskop Antje Jackeléns händer under söndagens ceremoni blev han Visby stifts 19:e biskop i ordningen, enligt Svenska kyrkans uppgifter.

Artikelbild

| Under söndagen vigdes Thomas Petersson till biskop i Visby Stift. Även Luleå stift fick en ny biskop, Åsa Nyström.

– Jag kommer att prioritera gemenskap, öppenhet och trovärdighet. Jag vill se en bred förankring i bygden och samhället där vi med låga trösklar och högt i tak bjuder in alla till församlingens gemenskap, men vi måste också våga utmana, säger Thomas Petersson i ett pressmeddelande.

Biskopen betonar också vikten av att hjälpa de utsatta i samhället.

– Vi ska också engagera oss till stöd för människor i nöd och utsatthet, där är kyrkan en relevant och viktig röst i många människors liv och vardag, säger Thomas Petersson.