– Vi stannar fabriken en gång per år, i år sker det mellan den 2 mars till den 14 april. Då sker planerade underhållsarbeten, cirka 900 större arbeten görs men även moderniseringar. 96 procent av vad som ska göras kan vi förutse, resten är tillkommande. Så fort det är oplanerat sjunker effektiviteten, konstaterar platschefen Fred Grönwall.

Arbetet med att få största möjliga effektivitet leds av den så kallade stoppgeneralen. Dessutom hålls förstås dagliga möten och ronder.

– Stoppgeneralen fungerar som spindeln i nätet och stämmer av - ner på timnivå.

Artikelbild

| Leif Norén och dottern Isa Norén är från Höganäs, jobbar för Göteborgsbaserade Calderys och bor för tillfället i stuga i Åminne.

Och planeringsarbetet för nästa års storstopp rullar i gång en månad efter det att årets upphört.

Totalt beräknas storstoppet kosta omkring 100 miljoner kronor. Ett stopp som innebär att betydligt fler personer än under vanlig produktion är i gång inom fabriksområdet. Till de 500 utifrån kommer Cementas ordinarie personalstyrka om 230 personer, så som mest är 700-800 personer i gång.

– Vi försöker ta in så många som möjligt från Gotland. Men för vissa specialiserade jobb måste vi hämta företag från andra håll, fastlandet till en rad länder i Europa.

Han nämner som exempel företaget Delete (med huvudkontor i Helsingfors). De arbetar bland annat med rengöring av fabriksmiljöer. I Slite handlar det om ugnstvätt.

Artikelbild

| Överallt i fabriken pågår intensiva arbetsinsatser.

– De gör rent kuggkransen på ugnen med en 3 000 bars högtryckstvätt (en kommunal vattenledning har oftast ett tryck på 4-5 bar).

Säkerheten är mycket viktig i denna miljö med mycket folk och stora maskiner i gång. Ett steg vidtog Fred Grönwall som med start 1 januari 2018 införde drog- och alkotester där samtliga som jobbar ska vara registrerade.

Artikelbild

| Även nybyggnation pågår. Här ska det bli biobränsleläger.

– De görs slumpvis med ganska hög frekvens. Det är en farlig arbetsplats med jobb högt upp. Dock var det mycket länge sedan någon allvarlig olycka inträffade.

En stor extra personalstyrka som också innebär kringeffekter för andra verksamheter på norra Gotland. Flera sommarverksamheter öppnar tilllfälligt under storstoppet medan andra får en efterlängtad topp under ­normal lågsäsong. Det handlar främst om boende, campingar, restauranger och handel.

Artikelbild

| 3 Jinert från Hässleholm, arbetar med tunghantering.

– Slite strandby och Åminne är fullbelagda, Slitebaden öppnar särskilt. Det är samma tryck i mars som i juli, de hör av sig och undrar när stoppet ska vara.

Varför sker storstoppet den här tiden på året?

Artikelbild

– Det är en mer dämpad marknad under vintern.

Efterfrågan på cement är dock i dagsläget stor i Sverige dit 80 procent av produktionen går.

– För närvarande är vi fullt utsålda på cement. Endast under miljonprogramstiden har det varit bättre volym. Produktionen går dygnet runt, året runt, så stoppet måste vara så effektivt som möjligt, påpekar Fred Grönwall.

Att produktionen tillfälligt upphör medför dock inte att kundleveranserna uteblir. Cementa har depåer från Malmö till Luleå som är fyllda med sammanlagt 170 000 ton när stoppet inträder.

När GA samtalar med Fred Grönwall händer det som han fått nog av de senaste månaderna: Strömmen försvinner och kontoret mörkläggs.

– Under 2018 hade vi 32 elavbrott.

Denna gång står ju ugnarna redan stilla men man förhandlar fortfarande med Vattenfall om ersättning för förra årets skador. Men det visar sig att Geab denna gång är oskyldigt. Felet finns inom området, det handlar om en effekt av storstoppet.

Slitefabriken fyller 100 år i år. Finns den kvar om ytterligare 100 år?

– Vi har sten för 150 år. Så det blir 100 år till om vi får täkttillstånd, säger Fred Grönwall.