Det var den 7 juli under Almedals­veckan i fjol som 22-åringen, enligt egen uppgift gruppchef i NMR (Nordiska Motståndsrörelsen), bar handskarna på Holmen i samband med att Prideparaden pågick utanför organisationens tält och stämningen enligt mannen blev hotfull.

Enligt åtalet var handskarna förstärkta över knogarna med sand eller liknande och avsedda att användas som vapen. Mannen åtalades därför för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Han nekade till brott och hävdade att han tagit på sig handskarna för att skydda sina händer om det skulle uppstå oroligheter i samband med paraden. Handskarna var av skinn och förstärkta med kevlar på insidan.

Enligt Helsingborgs tingsrätt har den utredning som åklagaren presenterat avseende handskarna bestått av fotografier samt en promemoria upprättad av en polisman som tittat och känt på handskarna. Dessa har dock inte närmare undersökts för att klarlägga om knogarna varit fyllda/förstärkta med exempelvis sand eller bly och vad fyllnadsmassan i så fall vägt.

Enligt tingsrättens mening är utredningen inte tillräckligt robust för att tillåta några säkra slutsatser om handskarnas konstruktion och 22-åringen frias därför.

I samma mål döms han däremot till villkorlig dom och dagsböter för hets mot folkgrupp. Detta sedan han med höjd arm skanderat ”hell seger” när han den 22 juli gått in på centercourten och avbrutit en tennismatch i Båstad.