ALMEDALSVECKAN (GT)

Tekniska nämnden beslutade i slutet av mars att de inte skulle få hyra mark av regionen under Almedalsveckan. Det var polisen som begärt in deras åsikt. Polisen gick sedan samma linje och meddelade att NRM inte skulle få tillstånd att hyra mark.

Nu har Nordiska motståndsrörelsen överklagat beslutet till förvaltningsrätten.