Förra året tvingades Motorhistoriska riksförbundet, MHRF, hoppa av Almedalsveckan efter en lång rad turer. Riksförbundet fick inte längre hålla sina baksätesdebatter inom Almedalsområdet. Region Gotland hänvisade till bland annat miljöhänsyn och att bilarna skulle kunna kapas av terrorister.

LÄS MER: Inga veteranbilar tillåts på Holmen

I oktober ändrade regionen en formulering i reglerna till att "inga körbara fordon får ställas på platsen", men formuleringen är för otydlig och förvaltningen har därför föreslagit att formuleringen ändras tillbaka. Tekniska nämnden har därför beslutat att punkten "inga körbara fordon får ställas på platsen" tas bort och ändras tillbaka till den tidigare lydelsen "inga fordon får ställas på platsen". Stamtidigt har nämnden beslutat ge dispens till MHRF för att delta med en veteranbil under Almedalsveckan.