Socialnämnden beslutade tidigare i höstas att avslå mannens ansökan om att få hjälp med att putsa fönster en gång om året, som en del i hjälpen från hemtjänsten.

Motiveringen till ett nej var att fönsterputsning inte bedöms ingå i hemtjänst. Mannen överklagade beslutet och nu har förvaltningsrätten prövat ärendet. Rätten menar att socialnämnden inte hade fog för sitt beslut. Nämnden måste enligt förvaltningsrätten "pröva frågan om fönsterputsning med hänsyn till den enskildes möjlighet att själv tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda".

Nu måste alltså Region Gotland pröva mannens ansökan om fönsterputsning på nytt.