Arrangörerna vill hitta ett sätt att få bort nazisterna, men polisen pekar på den grundslagsfästa mötesfriheten.

– Vad jag vet har de inte sökt något demonstrationstillstånd än. Men vi talar ju inte om speciella grupper. Vi har att se till att de demokratiska fri- och rättigheterna tillvaratas, där håller vi oss till den lagstiftning som finns i Sverige, säger Fredrik Persson, vice kommenderingschef för Almedelsveckan.

I fjol summerade polisområdeschefen Torbjörn Nilsson myndighetens position i en insändare i GT. ”Att människor ansluter sig till NMR och dess ideologi är i sig skrämmande och de flesta av oss har svårt att se hur man kan sluta upp bakom något sådant och manifestera det inför andra. Ändå har man rätt att göra just det i Sverige. Den rätten är så stark att den är grundlagsskyddad. Och det är polisens uppgift att vara garant för sådana rättigheter”, skrev han.

Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan, påpekar att antidemokratiska rörelser inte kommer att godkännas som arrangörer i programmet.

– Om en antidemokratisk organisation skulle söka till programmet eller komma in med en ansökan om att få markupplåtelse i Almedalsområdet, lyfter vi detta till de politiska grupperna för beslut. Och de har sagt nej tidigare år, säger Mia Stuhre.

Arrangörerna befarar dock att nazisterna ”gömmer sig” bakom andra organisationer. Att de helt enkelt dyker upp vid mer rumsrena organisationer på högerkanten och uppehåller sig vid deras ytor. Ett exempel på organisationer som arrangörerna befarar agera på det viset är Alternativ för Sverige.

Gotlands centerpartistiska riksdagsledamot, Lars Thomsson, bekräftar att NMR ses som ett stort obehagsmoment bland almedalsresenärer vid hans arbetsplats.

– Det är det man pratar om. Problemet är att vi har en grupp som använder sin yttrandefrihet till att tysta andra grupper som använder sig av sin yttrandefrihet, säger Lars Thomsson.

Han berättar att prisbilden kring engagemanget inte är något det talas lika mycket om bland riksdagsledamöterna. Statsministerns nobbande av Almedalsveckan kommer däremot att adresseras innan sommaren. Lars Thomsson och Hanna Westerén (S) vill få till ett möte med Lena Rådström Baastad, partisekreterare i Socialdemokraterna, om Stefan Löfvens beslut att inte komma till Gotland.

De senaste veckorna har visat att arrangemanget fortsätter vara attraktivt. Antalet programpunkter och bokningar är i nivå med ett normalt år då det inte är riksdagsval.