Ett utbrott av amerikansk yngelröta har upptäckts i Levide. Bakteriesjukdomen, med namnet Paenibacillus larvae, livnär sig på binas larver.

"Sjukdomen, som drabbar binas larver, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning", skriver Länsstyrelsen på Gotland i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen kommer nu att besöka flera gotlänningar för att se om fler bisamhällen har drabbats av sjukdomen.

"Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras", skriver länsstyrelsen.

Det finns i nuläget inget svar på vad som orsakat utbrottet av sjukdomen.

"Det går inte att svara på, den sprids via bakteriernas sporer som tål både värme och kyla och kan överleva i flera år. Oftast sprids den från bisamhälle till bisamhälle genom att smittade bin flyger fel, men det kan också handla om vildbin som fört den vidare", skriver länsstyrelsen.