Länsstyrelsen i Skåne upphävde i dag Vellinge kommuns beslut att lokalt förbjuda tiggeri genom ändringar i den lokala ordningsstadgan. Mot bakgrund av det beslutade Gotlandsmoderaternas regionfullmäktigegrupp att inte lägga fram den motion om ett lokalt tiggeriförbud som fullmäktigeledamöterna Peter Wennblad och Sven Bosarfve föreslagit.

Läs mer: M vill ha tiggeriförbud på Gotland

Den moderata fullmäktigegruppen är dock enig om att tiggeriet på Gotland ska stävjas och motverkas.

Artikelbild

| EU-migranter är oroliga för ett eventuellt tiggeriförbud.

– För mig är det tydligt att vi behöver se på nya lösningar för att komma till rätta med tiggeriet och de närliggande problemen. Regeringens åtgärder har hittills varit verkningslösa – men vill de komma överens med oss om ett nationellt tiggeriförbud så är vi självklart konstruktiva i det arbetet, säger Jesper Skalberg Karlsson, riksdagsledamot och ordförande för Moderaterna på Gotland i ett pressmeddelande.

– Sedan vi skrev motionen har Moderaterna på riksnivå tagit ställning för ett nationellt förbud mot tiggeri. Länsstyrelsens beslut i Skåne visar att ett nationellt förbud förmodligen är ett effektivare och snabbare sätt att få bort tiggeriet från Gotland och övriga Sverige än lokala förbud, och förhoppningsvis kan vi inom en relativt snar framtid få majoritet för detta i riksdagen, säger Peter Wennblad och Sven Bosarfve i ett pressmeddelande.