Det framgår av Statistiska centralbyråns färska siffor över befolkningsutvecklingen. Där kan man läsa att 51 av socknarna ökade, sju förblev oförändrade och 33 minskade sin befolkning.

Sundre ståtar med en ökning på 17,4 procent från 2016 till 2017. Räknat i människor är det visserligen bara fyra personer men ingen socken har ökat mer på Gotland, mätt i procent. Redan 2016 visade den sydligaste delen av ön på tillväxt då både Vamlingbo, Öja, Hamra och Fide ståtade med fler invånare. Tillsammans skrapade de ihop ett tillskott befolkningsmässigt med 29 personer som tyvärr minskade med lika många 2017. Sundre hade år 2016 oförändrat antal boende, men tar nu alltså ett rejält kliv framåt.

Silte var också framgångsrik när det gäller att locka till sig nya bofasta. Där var ökningen 13 personer eller 11,5 procent. Fleringe ökade med 9,4 procent eller 6 personer.

I antal personer fick Visby högsta nytillskottet med 204 personer.

Den socken som förlorade flest invånare under 2017 var Ganthem som minskade med 12,4 procent vilket i personer räknat, är 15 sockenbor.

På hela Gotland ökade befolkningen med en enda blygsam procent men i antal är 592 ändå märkbar.