Syftet med Anna Ekströms turné i landet är att ta del av erfarenheter samt att diskutera utmaningar, möjligheter och förutsättningar. På fredagsförmiddagen befann hon sig på Kompetenscentrum Gotland.

– Vårt intryck är att det på Gotland finns rejäla problem med kompetensförsörjningen. Det behövs folk med rätt utbildning i väldigt många branscher. Samtidigt har vi en grupp arbetslösa som inget hellre vill än att arbeta, då gäller det att vi använder vuxenutbildningen så att de kan söka sig till de lediga jobben, säger Anna Ekström.

Efterfrågan från arbetsgivare finns och likaså potentiella arbetstagare. Det kan låta som en enkel ekvation att lösa, men situationen är långt mycket mer invecklad än så.

Artikelbild

| Gotland står inför stora utmaningar enligt Anna Ekström.

– Ja, arbetsmarknadens politik är komplicerad för vi har att göra med människor, människors förutsättningar och deras drömmar och förutsättningar. Det här är ett ganska svårt område, men som vi i Sverige ändå är bra på. Vi är duktiga på att få till den här typen av ekvationer och det kommer vi göra den här gången också.

En stor utmaning är den lärarbrist som råder. Enligt färska siffror från Skolverket kommer det exempelvis inom tre år behövas 69 nya gymnasielärare på Gotland.

LÄS MER: Prognosen – Hundratals lärare saknas på Gotland

Sett till situationen fram till år 2031 så är behovet 194 nya lärare på gymnasienivå.

– För Gotland finns det inga som helst genvägar, det gäller att se till att man har attraktiva lärartjänster att söka. Sedan gäller det att de lärare som finns har en bra arbetsmiljö och får ägna sig åt det som de är bäst på, nämligen att undervisa. Regeringen har gjort ganska stora insatser för att sätta fart på lärarnas löneutveckling i och med lärarlönelyftet. Huvudansvaret för lärarna ligger dock förstås på kommunerna och de friskolor som anställer lärare.

Ser du någon ljusning i situationen?

– Det är fortfarande väldigt mycket som behöver göras för att lösa lärarbristen och det är kommunerna och friskolorna väldigt väl medvetna om.

Men går det åt rätt håll, siffrorna antyder att det inte gör det?

– De åtgärder som vi har vidtagit är helt nödvändiga och vi kommer vara beredda att genomföra ännu fler åtgärder om så skulle behövas.

Som exempelvis vad?

– Det får vi se när den dagen kommer, men det är klart att vi har ett arbete igång för att se vad mer som kan göras. Det har man också i Sveriges kommuner och landsting, det här är en fråga som sysselsätter alla som jobbar inom svensk skola, säger Anna Ekström.