Gotlandshem hotas med ett vite på drygt två miljoner kronor. Ärendet gäller att åtgärda samtliga 77 entréer i fastigheten Stäven 1, ett kvarter där Gotlandshem de senaste åren har bytt ut dörrarna.

Regionens krav har handlat om att underlätta för boende med nedsatt rörelseförmåga, genom att installera automatiska dörröppnare.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävt byggnadsnämndens beslut om föreläggande.

Artikelbild

Länsstyrelsen har prövat om de nya entréerna är att betrakta som underhållsarbete eller om de utgjort en bygglovspliktig ändring som hade kunnat innebära helt andra regler gällande tillgänglighetsanpassning.

Efter ett platsbesök i januari anser länsstyrelsen att Gotlandshems åtgärder inte strider mot gällande lagstiftning. Myndigheten konstaterar bland annat att de nya dörrarna är lättare att öppna än de som ersatts, i och med underhållet i Stäven.

Byggnadsnämnden går nu vidare och överklagar beslutet till mark- och miljödomstolen.

– Länsstyrelsens beslut är i vissa delar inte bra underbyggt. Det svajar när det gäller tillgänglighet, säger Karl- Allan Nordblom (MP), ordförande i byggnadsnämnden.