Checkarna avser att vara till stöd för små företag som vill kunna utveckla företaget och stärka sin konkurrenskraft. Det fanns två områden att söka inom: internationalisering för företag som vill nå nya internationella marknader samt digitalisering, för företag som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Kvalitetshem AB är ett av företagen som beviljats bidrag inom digitalisering. Företaget har 20 åretruntanställda och tillhandahåller servicetjänster så som hemstädning. Michaela Challnius är verkställande direktör på företaget och berättar att finansieringen betyder mycket.

– Det känns jättespännande. Vi har full respekt för pengarna och de kommer att hjälpa oss med digitalisering av företaget. Vi behöver utveckla vår hemsida, det är 2017 och vi måste synas på rätt sätt, till exempel i sociala medier för att inte bli förbisprungna av andra företag.

Artikelbild

| Michaela Challnius företag Kvalitetshem är ett av de företag som fått finansiering från Tillväxtverket.

Pengarna blir viktiga för att stärka företagets ansikte utåt, det är även viktigt för själva branschen att se till att följa lagar och regler. Michaela Challnius menar därför att de även får möjlighet att ge en bättre bild av hela branschen.

– Vi kommer att lägga mycket pengar på att digitalisera företaget men målet är också att höja statusen för våra medarbetare och branschen. Det betyder väldigt mycket att se till att vi följer alla lagar, regler och är anknutna till fackförbund. Ingen är i en lägre arbetsklass som det var för många år sedan. Vi vill höja statusen på branschen, så vi tycker det är fantastisk att vi blivit sedda och fått den här möjligheten.

Finansieringen från Tillväxtverket i samarbete med Region Gotland innebär dock inte bara guld och gröna skogar - företagen måste själva lägga mycket kraft och pengar på satsningen.

– Vi måste leverera det här, det är inte bara pengar vi får utan vi måste gå in med lika mycket själva och måste visa att vi använder pengarna rätt. Det tar vi verkligen på allvar och har full respekt för, säger Michaela Challnius.

Totalt ansökte fyra gotländska företag om checkarna, varav samtliga blev beviljade pengar. Den sammanlagda summan fördelades mellan de två olika sökkategorierna där två gotländska företag ansökte inom digitalisering och två inom internationalisering. Gotlandssnus AB blev beviljade pengar inom båda kategorierna.

Finansiering i affärsutvecklingscheckar kan sökas av företag som har mellan 2 och 49 anställda och omsätter minst tre miljoner kronor. Utlysningen avslutades i april och under maj månad togs beslut. Totalt beviljades 832 250 kronor till de fyra företagen och resterande pengar kommer det fattas nya beslut om till hösten, då nästa utlysning pågår fram till 30 oktober.