– Jag ser det här som en möjlighet att trycka på att vi får till en förändring, vilket jag tycker är jättebra. Jag kan känna mig lite maktlös kring dessa frågor, då vi från Region Gotland ansvarar främst för trafiksäkerhet. Sedan är det polisen som ska garantera den huvudsakliga säkerheten. Men jag ställer mig bakom uppropet och hoppas att vi kan få till en förändring, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan.

Näringslivet har spelat en stor roll för Almedalsveckan och bidragit till tillväxten av veckan men den står inte och faller med näringslivets närvaro.

– Näringslivet är en viktig faktor, men de är inte de enda. Den politiska delen, alla intresseorganisationer, kommuner och landsting är kvar. Näringslivet är en viktig pusselbit och det skulle vara klart kännbart, för de har bidragit till veckans tillväxt.

Den nazistiska organisationen NMR fick i år tillåtelse av polisen att hålla torgmöte på Södertorg, och de hade också tillstånd att tala på Hamnplan. Däremot fick de inte hyra mark av regionen inne på Almedalsområdet.

Och Region Gotland är fast inställda på att markera sin ståndpunkt även nästa år när det gäller det.

– Regionen har inte mandat att leka polis i sammanhanget och därför är det viktigt att vi har en dialog med polisen om hur vi ska hantera denna typ av frågor. Vi kan neka fordon tillträde till området, men inte människorna som vill in. Det är nackdelen med att vi har det i en offentlig miljö.