En man misstänkt för kvinnomisshandel friades av Solna tingsrätt i mitten av februari. I domen framgår att domaren ville fälla mannen, men att två av nämndemännen ville fria, bland annat på grund av att mannen kom från en ”bra familj” och att kvinnan borde ha tagit kontakt med mannens familj istället för att vända sig till rättsväsendet.

Domen har väckt stor uppmärksamhet. De båda nämndemännen, som var tillsatta av Centerpartiet, har uteslutits ur partiet och Solna tingsrätt har inlett en utredning. Domen har också fått bland andra Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att kritisera nämndemannasystemet.

Men Mikael Mellqvist, lagman för Gotlands tingsrätt, försvarar systemet.

Artikelbild

| Utredning. Efter den friande domen har Solna tingsrätt inlett en egen utredning.

– Den här domen är ett misslyckande för domstolsväsendet. Men att utifrån detta dra slutsatsen att man inte ska ha nämndmän är att gå för långt, säger han.

Han menar att fördelarna överväger nackdelarna. Bland annat för att det ökar allmänhetens insyn i domstolarnas arbete.

– Jag personligen tycker att det känns tryggt för mig som juristdomare att ha nämndemännen som bollplank. De kommer ofta med kloka synpunkter och ifrågasättanden, som får mig att skärpa mig och vässa argumenten. De har en värdefull funktion som diskussionspartners.

Han lägger i stället ansvaret på domstolarna som har ett ansvar att se till att nämndemännen förstår sitt uppdrag – och på domaren i Solna tingsrätt, som han menar borde ha stått på sig gentemot nämndemännen.

–  Juristdomaren har ett långtgående ansvar att se till att diskussionen håller sig inom de ramar som lagen ställer upp. Där faller ju ansvaret på juristdomaren att ha den pedagogiska ådran och auktoriteten att se till att ordningen upprätthålls.

I debatten har bland andra Anne Ramberg framfört kritik mot att det är partierna som utser nämndemännen. Men Mikael Mellqvist menar att det är svårt att hitta bättre lösningar.

– Det har diskuterats och den som hittar en bättre ordning får Nobelpriset i juridik. Men oavsett om politiska partier eller andra utser nämndemännen så behövs det en statushöjning av uppdraget. I dag är det inget man kan gå på stan och skryta om. Om det hade högre status skulle det bli ett annat rekryteringsunderlag.

Vad tror du händer nu?

– Med nämndemannasystemet kommer det inte att hända något. Med målet kommer det att hända att domen överklagas till hovrätten och där kommer vi att få en ny dom och vad den blir får vi återkomma till.