Någon vecka in i januari upptäckte Claes Nilsson och Håkan Mattsson stora mängder död fisk på stranden i Kvarnåkershamn.

– Det var mest simpor, men även enstaka flundror, någon torsk och ett antal tånglakar. Alla dessa lever nära havsbotten, säger Håkan Mattsson.

Han berättar att de kontaktat länsfiskekonsulenten för att få svar på vad som kan ha hänt.

Artikelbild

| MASSDÖD. I början av januari upptäcktes stora mängder död fisk på stranden i Kvarnåkershamn.

Länsfiskekonsulent Rolf Gydemo berättar att ett 15-tal personer hört av sig om de döda fiskarna och kort därefter var han själv på plats för att ta prover som skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– Det var 10 000-tals döda fiskar, kanske så många som 100 000, på en sträcka på ett par kilometer, säger Rolf Gydemo.

Han konstaterar att det främst är döda rötsimpor och tånglake som flutit i land, vilka lever nära havsbottnen. Han såg även smörbult, flundra, spigg, tobis och enstaka strömming och skarpsill.

– Rötsimporna leker nu och hanarna vaktar rommen. Jag tror att de hårda sydvästliga vindarna då låg på och att det på de här djupen var så mycket vågor att fiskarna förlorade fotfästet. Det kan också vara i kombination med att det kommit en plym av syrefattigt vatten som påverkat.

Artikelbild

| MASSDÖD. I början av januari upptäcktes stora mängder död fisk på stranden i Kvarnåkershamn.

Det faktum att många av fiskarna hade uppspärrade gap kan styrka teorin med syrebrist.

Rolf Gydemo tror inte att fiskarna drabbats av förgiftning eller sjukdom, men prover har ändå skickats till SVA för analys.

– Det verkar konstigt om de drabbats av virus eller någon sjukdom, eftersom det bara skett just där, och i samband med hårda pålandsvindar. Det har inte kommit några rapporter från andra områden om några större mängder. Det flyter alltid i land död fisk vintertid, det är inget ovanligt. Men vi är tacksamma att vi får rapporter från allmänheten när det sker massdöd, säger Rolf Gydemo.

Han berättar om en liknande händelse vintern 2014 då det flöt iland mycket fisk på östra Gotland efter en period av hårda vindar österifrån.

– Där liksom utanför Kvarnåkershamn är bottnen flack. När det är långgrunt byggs vågorna på och växer sig stora innan de når land.

Trots att det handlar om väldigt många döda fiskar hoppas Rolf Gydemo kunna lugna oroliga gotlänningar.

– Min bedömning är att det är vädret, och det här är inget som knäcker bestånden, inte för de här arterna.