Det var för drygt åtta år sedan som en handläggare på regionens bygglovsenhet gav bygglov för en ombyggnad av ett flerfamiljshus på Visborgsgatan 51. Takkupor byggdes på huset, vilket ledde till att takhöjden blev högre än detaljplanen tillät. Därefter har en långdragen tvist pågått, och byggföretaget Ruthström & Larsson har genom åren gjort stora ansträngningar för att rätta till felet. För ett drygt år sedan begärde man även ersättning för dessa ansträngningar av regionen på strax äver en miljon kronor.

Under våren har byggföretaget träffat Region Gotland vid ett flertal tillfällen, och i april skrev Gotlands Allehanda att parterna försökte komma överens om en lämplig summa som regionen ska betala till företaget.

– Det är jättesvårt att komma fram till en rimlig bedömning, men vi har haft bra samtal och jag räknar med att ha ett förslag till uppgörelse klart till byggnadsnämndens sammanträde i maj, sade samhällsbyggnadsdirektör Johan Åberg då till tidningen.

Artikelbild

Gotlands Allehanda har tagit del av en del av den omfattande skriftväxlingen som skett sedan bygglovet beviljades i juni 2010.

LÄS MER: Lösning på gång i segdragna byggtvisten

Nu har man nått en överenskommelse.

– Vi har upprättat ett förlikningsavtal där vi betalar 400 000 kronor, vilket motsvarar den ombyggnad som måste utföras så att gällande bygglov uppfylls. Vi bedömde att det skulle ha blivit dyrare att driva det här i domstol, säger Karl-Allan Nordblom (MP), ordförande i byggnadsnämnden.

2012 sålde byggföretaget flerfamiljshuset till en bostadsrättsförening för 22,4 miljoner kronor. Enligt Karl-Allan Nordblom kommer inga pengar att betalas ut förrän huset är färdigställt.