Bakom Internationella dagen står 16 organisationer som satt ihop ett fullmatat program med drygt ett 40-tal programpunkter. Tidigare har Gotlands folkhögskola i Hemse varit centrum, men i år hölls två föredrag på Rondo i Klintehamn och i Hemsebiblioteket visades kortfilmer.

Gotlänningarnas intresse för falungong verkar vara mycket stort. Det kan Mai Sirenzon Svenzon intyga efter att ha lett kurser på ön i tre år. Under gårdagens prova på-timme fick inte alla plats.

– Det är roligt att så många är nyfikna. Jag är glad för deras skull, med falungong tänker man mer med hjärtat, man blir en bättre människa, säger Mai som började med falungong för 20 år sedan.

Artikelbild

| Ola Jacobsen berättade om hur dokumentärfotograferna i kollektivet Activestills arbetar.

I april besökte frilansfotografen Ola Jacobsen det israelisk-palestinska dokumentärfotograferna i kollektivet Activstills. Med kameran som vapen arbetar de mot alla former av förtryck, rasism och diskriminering.

– Att använda kameran är ett bra sätt att göra skillnad. När jag besökte dem var konflikten kring stängslet vid Gaza i full gång. De var med och dokumenterade, från båda sidorna, berättar Ola som dock inte träffade gruppen i Gaza utan i Tel Aviv.

På kollektivets hemsida finns över 40 000 bilder som beskriver konflikten i Mellanöstern. Några av dem visades i Hemse under gårdagen.

Finländska journalisten Inger Jägerhorn, som tidigare bland annat varit utrikeschef på Dagens Nyheter och som numera är senior rådgivare åt tankesmedjan Global utmaning, höll ett tänkvärt föredrag om ”vi och dom” och svenskarnas plats i den internationella gemenskapen. Hon menar att världen genomgår ett paradigmskifte, där nya ledare som bygger sin retorik på ondska vinner mark. Det skapar en misstro mot ”dom” som glider över i hat.

Artikelbild

| Monica Enström Thomsson samlade namn till kampanjen HeForShe.

– Det är ett hot mot demokratin. I demokratins kärna ligger rätten att vara annorlunda. Det är inget brott, säger Inger Jägerhorn.

Monica Engström Thomsson höll inget föredrag, utan hade placerat sig strategiskt för att fånga in så många namnteckningar som möjligt till kampanjen HeForShe (han för henne). När FN:s globala kampanj lanserades i Sverige 2015 gick statsminister Stefan Löfven i spetsen. Monica fotograferade alla som ville delta i kampanjen, som förutom Stefan Löfven även Barack Obama och Kofi Annan lämnat sina namnunderskrifter till.

Artikelbild

| Inger Jägerhorn pratade om hoten mot demokratin.

Internationella dagen avslutades med en middag som elever från restaurangprogrammet på Gutegymnasiet lagat, och efter det följde den audiovisuella föreställningen ”Queen Zenobia” i vilken skådepelaren och kompositören Kristina Issa berättade historien om den syriska krigardrottningen Zenobia.