I en motion till regionfullmäktige skriver Anna Hrdlicka att möjligheten att kunna sitta och äta vid vattnet skulle göra Visby än attraktivare som turistmål, och nämner andra städer som har den möjligheten.

– Exempel är Nyhavn i Köpenhamn, Bryggen i Bergen, och flera andra ställen där solen och sommaren inbjuder till att vistas och äta ute, skriver Anna Hrdlicka och fortsätter:

– Vi har chansen vid Skeppsbron i Visby. Sommartid är detta en sträcka som är livligt frekventerad med glassmagasin och restauranger, en plats där folk träffas och flanerar. Det är en plats som kan utvecklas som en attraktiv mötesplats.

Artikelbild

| Anna Hrdlicka.

Att göra om Skeppsbron till en gågata där människor har företräde framför bilar skulle vara enkelt gjort, anser Hrdlicka. Den nödvändiga trafiken skulle då ledas via Korsgatan.