Hat och hot mot lantbrukare har ökat runt om i landet den senaste tiden. Nu kräver lantbrukarnas riksförbund (LRF) skärpta lagar och större möjligheter för polisen att gripa in mot djurrättsaktivister. Framför allt är det enskilda lantbruksföretagare som utsatts för förföljelser och trakasserier.

LÄS MER: Hat och hot oroar lantbrukare

Anna Törnfelt, ordförande för LRF på Gotland, känner inte till något konkret fall av hat eller hot mot lantbrukare på Gotland men hon menar att det är troligt att det finns ett mörkertal.

Artikelbild

| Anna Törnfelt, ordförande för LRF på Gotland.

– Det finns säkert någon som blivit utsatt för hot på något sätt. Det vi ser däremot är att det varit mycket stölder på gårdar, att man stjäl får och det är något som oroar branschen, säger hon.

Om djuren försvinner från en beteshage kan det vara svårt för djurägaren att avgöra om det verkligen blivit stulet eller om det har försvunnit av någon annan anledning.

– Jag vet att det finns fårägare som har blivit av med djur, det har varit vid flera olika tillfällen, säger hon.

Det finns även risk för att obehöriga tar sig in bland djuren på gården.

Artikelbild

– Man är alltid orolig för att någon ska ta sig in i stallarna, säger hon.

Problemen är till viss del säsongsbetonade. Till jul drabbas grisbönder hårdast och till påsk är det kyckling- och äggproducenter som löper störst risk. 2011 var det flera lantbrukare på södra Gotland som utsattes för fräcka grisstölder inför jul.

Artikelbild

LÄS MER: Hans grisar stals och slaktades

En annan utveckling som oroar LRF är hur sociala medier i högre grad används för att hetsa mot enskilda lantbrukare.

– Det har blivit ett helt annat klimat. Vill man vara ond så är det väldigt enkelt att vara det i dag, säger Anna Törnfelt.