Det har snart gått åtta år sedan en handläggare på byggnadsnämnden gav bygglov för en ombyggnad av flerfamiljshuset på Visborgsgatan 51. Huset försågs med takkupor och därmed blev takhöjden högre än detaljplanen medger.

Stora ansträngningar har gjorts för att rätta till felet, och det har enligt Ruthström & Larsson kostat drygt 640 000 kronor i form av konsultarvoden, hyresförluster och avgifter.

För snart ett år sedan lämnade byggföretaget in en begäran om ersättning till Region Gotland. Förutom de 640 000 kronor som redan lagts ut vill företaget ha 340 000 kronor för de kostnader som tillkommer när fastigheten byggs om för att passa detaljplanen.

Artikelbild

GA har tagit del av en del av den omfattande skriftväxlingen som skett sedan bygglovet beviljades i juni 2010.

I januari fick Ruthström & Larsson svar. Region Gotland ansåg att byggföretaget helt okritiskt tagit fasta på en felaktig uppgift, och att man därmed själv måste svara för de kostnader som uppkommit.

Företagets byggchef Kjell-Åke Ruthström lät sig inte nöja med det beskedet.

– Efter att vi fick brevet har vi träffat regionen två gånger. Vi har en bra dialog med dem, och har fått ett förslag till uppgörelse, säger han.

Enligt Kjell-Åke Ruthström har Region Gotland tagit på sig ansvar för kostnader som det felaktiga bygglovet orsakat. Det man nu diskuterar är att komma överens om en lämplig summa.

Samhällsbyggnadsdirektör Johan Åberg bekräftar att diskussioner pågår.

– Det är jättesvårt att komma fram till en rimlig bedömning, men vi har haft bra samtal och jag räknar med att ha ett förslag till uppgörelse klart till byggnadsnämndens sammanträde i maj, säger han.

I april 2016 fick Ruthström & Larsson ett bygglov som vunnit laga kraft och som förvaltningen, byggnadsnämnden och grannar accepterat. Genom att ta bort hälften av en större takkupa är takhöjden fortfarande för hög, men avvikelsen bedömdes ändå som så liten att den godkänts.

Enligt bygglovet ska arbetena vara påbörjade senast den 13 april 2018.

– Vi har fått startbesked från regionen och därmed har vi tre år på oss att bli klara, säger Kjell-Åke Ruthström.

Huset på Visborgsgatan såldes 2012 till en bostadsrättsförening för 22,4 miljoner kronor. Till en början tvingades Kjell-Åke Ruthström själv betala hyran för den lägenhet som måste byggas om. Nu är den såld.

– Ägaren vet om att tre fönster i lägenheten måste bytas. Det står inskrivet i kontraktet, säger Kjell-Åke Ruthström.